Zarząd

ZARZĄD KS ”KASZTELAN” LIGI OBRONY KRAJU W RZESZOWIE [2015-2020]

1 Kawalec Krzysztof Prezes 604583252
kawalec@op.pl
2 Stanisławski-Kloc Arkadiusz Kierownik sekcji strzelectwa sportowego 785262745
arkirz@wp.pl
3 Karpiuk Wiesław Kierownik sekcji Klubów Żołnierzy Rezerwy 725999905
riwre@Op.pl
4 Kierownik sekcji strzelców czarnoprochowych i kolekcjonerów o
5 Szczepański Janusz Sekretarz klubu 601553700
szumaj@interia.pl
6 Ludwin Tomasz Skarbnik klubu 693910076
Tomaszludwin65@gmail.com
7 Drozdowski Wojciech Członek zarządu 728931952
energetyk@mpwik.rzeszow.pl

KOMISJA REWIZYJNA KS ”KASZTELAN” LIGI OBRONY KRAJU W RZESZOWIE

1 Jenczalik Mariusz Przew. KR Kasztel. LOK m.jenczalik@Op.pl
2 Pęcak Janusz Z-ca Przew. KR Kasztel. LOK janrze@poczta.onet.pl
3 Kłósek Mariusz Sekretarz 728931977

ZARZĄD REJONOWY LIGI OBRONY KRAJU W RZESZOWIE

1 Szczepański Janusz Prezes szumaj@interia.pl
2 Kawalec Krzysztof V-ce prezes ds. organizacyjnych kawalec@op.pl
3 Stanisławski-Kloc Arkadiusz V-ce prezes ds. szkoleniowych arkirz@wp.pl
4 Kłak Jan Sekretarz janek123450@o2.pl
5 Machowski Jan Skarbnik j-machowski@wp.pl
6 Karpiuk Wiesław Członek riwre@op.pl
7 Tworz Karol Członek k.tworz@podkarpackie.pl

REJONOWA KOMISJA REWIZYJNA LIGI OBRONY KRAJU W RZESZOWIE

1 Krawiec Zenon Przewodnicz. RKR LOK Rz-ów S42141@student.wspia.eu
2 Pęcak Janusz Z-ca Przewod. janrze@poczta.onet.pl
3 Drozdowski Wojciech Sekretarz energetyk@mpwik.rzeszow.pl