Składki członkowskie

Składki członkowskie proszę przelewać na konto o nr 41 1240 4764 1111 0000 4866 1236 
Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie ul. Gołębia 10 

Z dopiskiem:  Imię Nazwisko, opłata składki członkowskiej KS Kasztelan LOK na 2019 rok.

Składka na 2019 r. wynosi 300,00 zł.