Składki członkowskie proszę przelewać na konto o nr 41 1240 4764 1111 0000 4866 1236 
Biura Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie ul. Gołębia 10

z dopiskiem:.  Imię Nazwisko, opłata składki członkowskiej KS Kasztelan
                     LOK na 2016 rok.

Składka na 2016r. wynosi 300,00 zł.